adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Samospis internetowy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Gospodarka Strategia Rozwoju Miasta

Strategia Rozwoju Miasta – diagnoza problemów, zamierzenia i realizacja

 

Strategia Rozwoju Miasta – diagnoza problemów, zamierzenia i realizacja
Strategia Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2016-2023 skupia się wokół sześciu celów strategicznych, które w perspektywie do roku 2023 mają zbliżyć miasto do określonej wizji miasta przyjaznego, spokojnego i bezpiecznego.

Przeprowadzona w 2016 roku na potrzeby opracowania dokumentu Strategii diagnoza stanu Miasta Czeladź wykazała:

 • coraz mniej ludności
 • coraz starsze społeczeństwo
 • niższe wskaźniki aktywności gospodarczej
 • ograniczoną mobilność na rynku pracy
 • problemy środowiskowe wpływające na jakość życia


tym samym jasno zostały nakreślone zadania:

 • zatrzymać odpływ młodych mieszkańców z miasta
 • przyciągnąć do miasta nowych, szczególnie młodych, mieszkańców
 • zintensyfikować współpracę z mikro i małymi przedsiębiorstwami
 • pogodzić atrakcyjność miasta dla mieszkańców z atrakcyjną ofertą dla odwiedzających
 • zapewnić osobom starszym godne warunki życia

Strategia Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2016-2023 przygotowana została na zasadach partnerstwa społecznego przy współudziale przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, radnych. Wkład w strategię wniosły także: Rada Działalności Pożytku Publicznego, Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Miasta oraz mieszkańcy.

Strategia będzie wdrażana jednocześnie przez wiele podmiotów poprzez realizację sześciu celów strategicznych:

 • Miasto bezpieczne i spokojne dla każdego
 • Miasto z bogatą ofertą możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego
 • Miasto atrakcyjne do zamieszkania
 • Miasto przyjazne dla osób starszych
 • Miasto atrakcyjne dla inwestorów
 • Miasto przyjazne dla mikro i małych przedsiębiorstw

Najnowsze i najdokładniejsze informacje dostępne są w dokumencie Raport o stanie gminy oraz w zakładce Gospodarka - Eurofundusze w Czeladzi.

 

kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Strategia Rozwoju Czeladz do 2023 roku projekt 16-04-29 13:12 303.81KB pobierz plik: Strategia Rozwoju Czeladz do 2023 roku projekt
doc Formularz zgBaszania uwag do strategii 16-04-29 13:12 140KB pobierz plik: Formularz zgBaszania uwag do strategii
pdf Strategia uchwala_XXVII_357_2016.pdf 20-06-10 14:43 876.74KB pobierz plik: Strategia uchwala_XXVII_357_2016.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry